Osvrt na sjednicu Skupštine Hrvatskog mikrobiološkog društva

08.03.2019. Novosti

Drage i poštovane članice i članovi Hrvatskog mikrobiološkog društva,

 

Dana 22. veljače ove godine u Institutu Ruđer Bošković održana je redovita skupština Društva. Potrajala je skoro pet sati pa već to upućuje na zaključak da je bilo opširnih izvještaja, materijala za opsežne rasprave, razmjene mišljenja i prijeko potrebnih analiza. Na osnovi spomenutoga donijeti su primjereni zaključci i odgovarajuće odluke. S obzirom da je na skupštinskim sjednicama  prisutan razmjerno mali dio članova Društva, osnovna zadaća ovog osvrta je upoznati cjelokupno članstvo sa stanjem  Društva u ovom trenutku, njegovim perspektivama te na sažeti način i s najvažnijim zaključcina i odlukama.

Usprkos toj osnovnoj namjeri ne želimo i ne možemo ne spomenuti ugodnu radnu, ujedno i svečanu atmosferu, kojoj je u početnom dijelu sjednice doprinijela podjela tradicionalnih godišnjih nagrada i priznanja Društva. Dodatno i prigodno osvježenje u pauzi sjednice koju je već u trećem navratu sponzorirala tvrtka KemoLab d.o.o. iz Zagreba.

Ono što svakako treba istaknuti i staviti u prvi plan su iznimni prošlogodišnji rezultati ostvareni u organizaciji skupova Power of Viruses 2018 i CESAR 2018, u realizaciji projekta „U društvu mikroba“ te na vraćanju i povećanju ugleda i važnosti Društva u FEMS-u (Federation of European Microbiological Societies). Ostvaren je i daljnji napredak u razvoju suradnje sa stranim nacionalnim organizacijama koje djeluju u području mikrobiologije i srodnih disciplina.

Međutim, sve te uspjehe od kojih su neki i u financijskom smislu bili iznimno uspješni nije pratio cjelokupni financijski rezultat na kraju godine.

Zabrinjavajuće je i što se u narednim godinama ne očekuju bitna poboljšanja. To je pokazala analizia glavnih „poslovna područja“ odnosno finacijskih uporišta Društva: organizacija skupova, izdavaštvo, realizacija projekata i potpore (domaće i strane). Za sve njih vrijedi da već jesu ili u perspektivi postaju nesigurni i/ili neisplativi, a zahtijevaju odricanja i ulaganje velikih napora. Svjedoci smo otkazivanja ili besperspektivnosti nekih naših tradicionalnih skupova zbog neisplativosti (npr. Power of Fungi 2019), neznatnih prihoda od izdanih udžbenika i priručnika, neočekivano malih, neizvjesnih i kasnih, ponajprije domaćih potpora te projekata dvojbene isplativosti.

U skladu s tim bili smo prisiljeni već od ove godine povećati iznos članarine na 100,00 kuna i „potsjetiti“ članove Društva na nepodmirene članarine iz nekoliko proteklih godina. Predviđena je i odgovarajuća revizija članstva budući da Društvo prema ukupnom broju članova podmiruje članarinu u tri međunarodne organizacije. O pojedinostima provedbe ovih odluka bit ćemo obavješteni od rukovodstva naših sekcija.

Uvedene su i odgovarajuće mjere štednje koje se primjenjuju već od zadnjih mjeseci prošle godine. Dodatno, financijske okolnosti utjecale su i na odluku da se u 2019-oj godini ne mogu ostvariti potpore Društva pri putovanjima na skupove ili na kraće studijske boravke.

Uputno je odgovoriti na pitanja o uzrocima takvog financijskog stanja i financijske budućnosti Društva. Osim brojnih aktivnosti koje se u sklopu Društva provode, a zahtijevaju naravno i odgovarajuće troškove, izrazito nepovoljan utjecaj imaju propisi i nove zakonske odredbe jer se novom legislativom na području djelovanja civilnog sektora sustavno izjednačavaju pravila za javni i civilni sektor kojemu  mi pripadamo.  Tu su i drugi razlozi među kojima se može spomenuti mali pritok sredstava u početnim mjesecima godine, a taj negativni cash flow dodatno naglašeno opterećuje financijsko poslovanje Društva.

U sklopu sjednice iznijet je i niz prijedloga koji se odnose na mogućnosti povećenja prihoda ili na smanjenje troškova, a uz pojedine od njih su iznijete i procjene njihovog financijskog potencijala. Smatramo također da je prijeko potrebno, osim informiranje svih članova Društva o stanju i perspektivama HMD-a, pozvati ih da daju svoj doprinos. On se treba sastojati u urednom podmirivanju članarine (nove, ali i zaostalih), propagiranje prodaje učevnih štiva koje je Društvo izdalo, pronalaženje ili predlaganje novih sponzora, a osobito bi važno bilo sudjelovanje na jedinom skupu koje Društvo organizira ove godine. Naravno, riječ je o simpoziju Power of Microbes in Industry and Environment za koji se zainteresirani još uvijek mogu registrirati, a uplatom svake kotizacije nedvojbeno će se olakšati financijsko stanje Društva i osigurati njegovo što nesmetanije djelovanje. Samo zajedničkim djelovanjem ostavriti će se i naši iznimno ambiciozni planovi i aktivnosti koje provodimo u ovoj, ali i u sljedećim godinama.

 

Svi komentari, pitanja, inicijative ili prijedlozi dobro su došli, a mogu se uputiti na: info@hmd.hr

 

U Zagrebu, 7. ožujka 2019.

Predsjednik Društva Predsjednik Nadzornog odbora
Roberto Antolović, v.r. Danko Hajsig, v.r.

 

Projekt "U Društvu mikroba"

Osnovna svrha projekta je doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno korisnog učenja na fakultetima. Više o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Zanimljivosti

17.06.2021. Zanimljivosti
Projekt Virtulab
VIRTULAB je virtualno umrežen znanstveno-istraživački laboratorij za primarne i sekundarne sirovine.
29.03.2021. Novosti Zanimljivosti
Naša članica, prof. dr. sc. Dijana Škorić u podkistu o koronavirusu i cjepivu
Podkist je podcast Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije (ZKIST) u kojem se razgovara o znanstvenim i tehnološkim temama te temama povezanim sa studiranjem i učenjem. Cilj je u opuštenoj atmosferi približiti najnovija znanstvena istraživanja široj publici, dati studentima širi pogled na to što uče te poslušati savjete starijih kolega o studiranju, radu i napredovanju u profesionalnoj karijeri.
Postani član HMD-a

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Postani član

Šaljite nam novosti

Novosti i zanimljivosti nam šaljite na urednik@hmd-cms.hr.

Skupovi HMD-a

Power of Microbes in Industry and Environment 2023

Date: May 15th to 18th 2023

Venue: Poreč, Croatia

It is our great pleasure to invite you to the symposium “Power of Microbes in Industry and Environment 2023”, which will be held in Poreč, Croatia from May 15th to 18th 2023.

Posjeti web stranicu


Arhiva skupova

Ostali skupovi

19th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology

Date: 5-7 July, 2023

Venue: Budapest, Hungary


CROBiB 2023

Date: 25. - 27. svibnja 2023.

Venue: The Westin hotel, Zagreb


11th Trends in Medical Mycology

Date: October 20-23, 2023

Venue: Athens, Greece


Izdavaštvo

Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Ovaj sveučilišni priručnik napisalo je petnaestak autora iz desetak visokoškolskih ustanova iz Zagreba i Rijeke, a sadržaj je podijeljen u petnaest, slikama bogato ilustriranih poglavlja u kojima su opisane i obrađene različite bakteriološke, virološke, mikološke, imunološke i molekularno-biološke metode koje se upotrebljavaju u općoj mikrobiologiji koja se studira na nizu različitih fakulteta i visokih škola.

Naruči Više


Veterinarska imunologija

Radi se o vrhunskoj literaturi za potrebe visokoškolske nastave iz veterinarske imunologije. Knjiga je svojim sadržajem namijenjena prvenstveno studentima, ali i veterinarima u praksi i nastavnicima. 
(Iz recenzije)

Naruči Više


Veterinarska klinička imunologija

Iako je riječ o sveučilišnom udžbeniku, knjiga je po svom sadržaju i opsegu namijenjena i kolegama veterinarima koji rade u praksi, ponajprije onima koji se u svagdašnjem radu bave tzv. malom praksom.

Naruči Više