Osvrt na sjednicu Skupštine Hrvatskog mikrobiološkog društva

08.03.2019. Novosti

Drage i poštovane članice i članovi Hrvatskog mikrobiološkog društva,

 

Dana 22. veljače ove godine u Institutu Ruđer Bošković održana je redovita skupština Društva. Potrajala je skoro pet sati pa već to upućuje na zaključak da je bilo opširnih izvještaja, materijala za opsežne rasprave, razmjene mišljenja i prijeko potrebnih analiza. Na osnovi spomenutoga donijeti su primjereni zaključci i odgovarajuće odluke. S obzirom da je na skupštinskim sjednicama  prisutan razmjerno mali dio članova Društva, osnovna zadaća ovog osvrta je upoznati cjelokupno članstvo sa stanjem  Društva u ovom trenutku, njegovim perspektivama te na sažeti način i s najvažnijim zaključcina i odlukama.

Usprkos toj osnovnoj namjeri ne želimo i ne možemo ne spomenuti ugodnu radnu, ujedno i svečanu atmosferu, kojoj je u početnom dijelu sjednice doprinijela podjela tradicionalnih godišnjih nagrada i priznanja Društva. Dodatno i prigodno osvježenje u pauzi sjednice koju je već u trećem navratu sponzorirala tvrtka KemoLab d.o.o. iz Zagreba.

Ono što svakako treba istaknuti i staviti u prvi plan su iznimni prošlogodišnji rezultati ostvareni u organizaciji skupova Power of Viruses 2018 i CESAR 2018, u realizaciji projekta „U društvu mikroba“ te na vraćanju i povećanju ugleda i važnosti Društva u FEMS-u (Federation of European Microbiological Societies). Ostvaren je i daljnji napredak u razvoju suradnje sa stranim nacionalnim organizacijama koje djeluju u području mikrobiologije i srodnih disciplina.

Međutim, sve te uspjehe od kojih su neki i u financijskom smislu bili iznimno uspješni nije pratio cjelokupni financijski rezultat na kraju godine.

Zabrinjavajuće je i što se u narednim godinama ne očekuju bitna poboljšanja. To je pokazala analizia glavnih „poslovna područja“ odnosno finacijskih uporišta Društva: organizacija skupova, izdavaštvo, realizacija projekata i potpore (domaće i strane). Za sve njih vrijedi da već jesu ili u perspektivi postaju nesigurni i/ili neisplativi, a zahtijevaju odricanja i ulaganje velikih napora. Svjedoci smo otkazivanja ili besperspektivnosti nekih naših tradicionalnih skupova zbog neisplativosti (npr. Power of Fungi 2019), neznatnih prihoda od izdanih udžbenika i priručnika, neočekivano malih, neizvjesnih i kasnih, ponajprije domaćih potpora te projekata dvojbene isplativosti.

U skladu s tim bili smo prisiljeni već od ove godine povećati iznos članarine na 100,00 kuna i „potsjetiti“ članove Društva na nepodmirene članarine iz nekoliko proteklih godina. Predviđena je i odgovarajuća revizija članstva budući da Društvo prema ukupnom broju članova podmiruje članarinu u tri međunarodne organizacije. O pojedinostima provedbe ovih odluka bit ćemo obavješteni od rukovodstva naših sekcija.

Uvedene su i odgovarajuće mjere štednje koje se primjenjuju već od zadnjih mjeseci prošle godine. Dodatno, financijske okolnosti utjecale su i na odluku da se u 2019-oj godini ne mogu ostvariti potpore Društva pri putovanjima na skupove ili na kraće studijske boravke.

Uputno je odgovoriti na pitanja o uzrocima takvog financijskog stanja i financijske budućnosti Društva. Osim brojnih aktivnosti koje se u sklopu Društva provode, a zahtijevaju naravno i odgovarajuće troškove, izrazito nepovoljan utjecaj imaju propisi i nove zakonske odredbe jer se novom legislativom na području djelovanja civilnog sektora sustavno izjednačavaju pravila za javni i civilni sektor kojemu  mi pripadamo.  Tu su i drugi razlozi među kojima se može spomenuti mali pritok sredstava u početnim mjesecima godine, a taj negativni cash flow dodatno naglašeno opterećuje financijsko poslovanje Društva.

U sklopu sjednice iznijet je i niz prijedloga koji se odnose na mogućnosti povećenja prihoda ili na smanjenje troškova, a uz pojedine od njih su iznijete i procjene njihovog financijskog potencijala. Smatramo također da je prijeko potrebno, osim informiranje svih članova Društva o stanju i perspektivama HMD-a, pozvati ih da daju svoj doprinos. On se treba sastojati u urednom podmirivanju članarine (nove, ali i zaostalih), propagiranje prodaje učevnih štiva koje je Društvo izdalo, pronalaženje ili predlaganje novih sponzora, a osobito bi važno bilo sudjelovanje na jedinom skupu koje Društvo organizira ove godine. Naravno, riječ je o simpoziju Power of Microbes in Industry and Environment za koji se zainteresirani još uvijek mogu registrirati, a uplatom svake kotizacije nedvojbeno će se olakšati financijsko stanje Društva i osigurati njegovo što nesmetanije djelovanje. Samo zajedničkim djelovanjem ostavriti će se i naši iznimno ambiciozni planovi i aktivnosti koje provodimo u ovoj, ali i u sljedećim godinama.

 

Svi komentari, pitanja, inicijative ili prijedlozi dobro su došli, a mogu se uputiti na: info@hmd.hr

 

U Zagrebu, 7. ožujka 2019.

Predsjednik Društva Predsjednik Nadzornog odbora
Roberto Antolović, v.r. Danko Hajsig, v.r.

 

Projekt "U Društvu mikroba"

Osnovna svrha projekta je doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno korisnog učenja na fakultetima. Više o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Zanimljivosti

17.06.2021. Zanimljivosti
Projekt Virtulab
VIRTULAB je virtualno umrežen znanstveno-istraživački laboratorij za primarne i sekundarne sirovine.
29.03.2021. Novosti Zanimljivosti
Naša članica, prof. dr. sc. Dijana Škorić u podkistu o koronavirusu i cjepivu
Podkist je podcast Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije (ZKIST) u kojem se razgovara o znanstvenim i tehnološkim temama te temama povezanim sa studiranjem i učenjem. Cilj je u opuštenoj atmosferi približiti najnovija znanstvena istraživanja široj publici, dati studentima širi pogled na to što uče te poslušati savjete starijih kolega o studiranju, radu i napredovanju u profesionalnoj karijeri.
Postani član HMD-a

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Postani član

Šaljite nam novosti

Novosti i zanimljivosti nam šaljite na urednik@hmd-cms.hr.

Ostali skupovi

Slovenian Microbiome Network Symposium 2023: Unraveling the Healthy Microbiome

Date: November 30 - December 1, 2023

Venue: Maribor, Slovenia


Izdavaštvo

Plijesni – odabrane značajke, izolacija i identifikacija

Objavljen je sveučilišni udžbenik „Plijesni – odabrane značajke, izolacija i identifikacija“ koji je proizašao kao rezultat višegodišnje znanstveno-nastavne suradnje između Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog veterinarskog instituta, Zagreb. Autori ovog djela su prof. dr. sc. Ksenija Markov, prof. dr. sc. Jelka Pleadin, dr. sc. Željko Jakopović, dr. sc. Manuela Zadravec i prof. dr. sc. Jadranka Frece.

Naruči Više


Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Ovaj sveučilišni priručnik napisalo je petnaestak autora iz desetak visokoškolskih ustanova iz Zagreba i Rijeke, a sadržaj je podijeljen u petnaest, slikama bogato ilustriranih poglavlja u kojima su opisane i obrađene različite bakteriološke, virološke, mikološke, imunološke i molekularno-biološke metode koje se upotrebljavaju u općoj mikrobiologiji koja se studira na nizu različitih fakulteta i visokih škola.

Naruči Više


Veterinarska imunologija

Radi se o vrhunskoj literaturi za potrebe visokoškolske nastave iz veterinarske imunologije. Knjiga je svojim sadržajem namijenjena prvenstveno studentima, ali i veterinarima u praksi i nastavnicima. 
(Iz recenzije)

Naruči Više


Veterinarska klinička imunologija

Iako je riječ o sveučilišnom udžbeniku, knjiga je po svom sadržaju i opsegu namijenjena i kolegama veterinarima koji rade u praksi, ponajprije onima koji se u svagdašnjem radu bave tzv. malom praksom.

Naruči Više