Sekcije


1. Bakteriološka sekcija

Predsjednik bakteriološke sekcije: dr. sc. Davor Zahradka
Laboratorij za molekularnu mikrobiologiju
Zavod za molekularnu biologiju
Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 4560 971
Fax: +385 1 4561 177
E-mail: zahradka@irb.hr 

Tajnica bakteriološke sekcije:  dr. sc. Jelena Repar (Jelena.Repar@irb.hr)

2. Sekcija za mikologiju i mikotoksikologiju

Mikološka sekcija Hrvatskog mikrobiološkog društva okuplja članove (44) koji dolaze iz različitih fakulteta, instituta, bolnica, ustanova u javnom zdravstvu i visokih škola koje se nalaze u Zagrebu, Osijeku i Kninu, ali i izvan granica Lijepe naše (BiH, Slovačka, UK i SAD). Naravno, ovo raznoliko društvo okupile su “dobre” i “zle” gljive/gljivice i njihovi produkti-mikotoksini. Članovi sekcije sudjeluju u organizaciji brojnih znanstvenih i stručnih skupova Društva, a od 2011. godine inicijativom članova mikološke sekcije organiziran je međunarodni simpozij o gljivicama i mikotoksinima “Power of Fungi and Mycotoxins in Health and Disease” koji se održava svake četiri godine.  Od 2014. godine mikološka sekcija je članica European Confederation of Medical Mycology (ECMM). Put učlanjenja u sekciju je jednostavan, a upute se nalaze u rubrici Članstvo.

Predsjednica sekcije za mikologiju i mikotoksikologiju: dr. sc. Maja Šegvić Klarić
Zavod za mikrobiologiju
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Schrottova 39, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6394 493
Fax: +385 1 6394 494
E-mail: msegvic@pharma.hr

Tajnica mikološke sekcije: dr. sc. Daniela Jakšić (djaksic@pharma.hr)

3. Virološka sekcija

Virološka sekcija Hrvatskog mikrobiološkog društva trenutno ima 44 člana iz trinaest institucija koje se nalaze u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Puli, te u jednoj njemačkoj instituciji. U sekciji su objedinjeni znanstvenici i stručnjaci kojima su virusi i pojedini njihovi aspekti predmet svakodnevnog ili povremenog znanstvenog i stručnog interesa uključujući viruse iz različitih domaćinskih vrsta, odnosno područja bazične i primijenjene, kliničke, veterinarske, agronomske i okolišne virologije. Članovi sekcije aktivno sudjeluju u organizaciji stručnih i znanstvenih aktivnosti i skupova Društva (kongresi Hrvatskog mikrobiološkog društva, okrugli stolovi, ljetne škole i radionice), a 2014. kao inicijativa članova sekcije organiziran je 1. Croatian Virology Workshop (CroViWo). Intencija je da se i dalje periodički organizira ovakav virološki orijentiran skup koji bi služio kao poveznica za virologe iz Hrvatske i susjednih zemalja. Predstavnici Hrvatskog mikrobiološkog društva iz virološke sekcije sudjeluju u radu Virology Division International Union of Microbiological Societies (IUMS) i njegovom tijelu za taksonomiju i nomenklaturu virusa International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Sekcija je otvorena za sve domaće i međunarodne stručnjake koji bi svojim virološkim ili interdisciplinarnim aktivnostima željeli doprinijeti njenom radu i razvoju.

Predsjednica virološke sekcije: dr. sc. Irena Tabain

Služba za mikrobiologiju, Odjel za izravnu virološku dijagnostiku
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Rockefellerova 7, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 4863 295
E-mail: irena.tabain@hzjz.hr

Tajnica virološke sekcije: dr. sc. Mirta Balenović (mirtonz@yahoo.com)

4. Sekcija za mikrobiologiju hrane

Sekcija za mikrobiologiju hrane okuplja mikrobiologe koji se bave hranom u industriji, zavodima za javno zdravstvo, veterinarskim institutima i stanicama. Također surađuje s Hrvatskom agencijom za hranu, Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom poljoprivrede. Suradnjom s ovim institucijama je Sekcija za mikrobiologiju hrane sudjelovala je u izradi Vodiča za mikrobiološke kriterije za hranu koji je doživio vec treće izmijenjeno izdanje 2011. godine. Sekcija također surađuje i s Hrvatskom akreditacijskom agencijom.

Predsjednica sekcije za mikrobiologiju hrane: dr. sc. Lidija Kozačinski
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Heinzelova ul. 55, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 2390 190
E-mail: klidija@vef.hr

Tajnica sekcije za mikrobiologiju hrane: dr. sc. Ivančica Kovaček (ivancica.kovacek@stampar.hr)

5. Sekcija za primjenjenu mikrobiologiju

Sekcija za primjenjenu mikrobiologiju, koja se nekad zvala Sekcija za industrijsku mikrobiologiju, postoji u Hrvatskom mikrobiološkom društvu od samog osnutka Društva 1957. godine. Među najzaslužnijima za osnivanje Društva bila je prof. emer. Vera Johanides, profesorica Tehničke mikrobiologije od 1950. godine na tadašnjem Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te prva i dugogodišnja predsjednica Sekcije za industrijsku mikrobiologiju te predsjednica Hrvatskog mikrobiološkog društva u dva mandata (1966-1968. i 1978-1980.). Industrijska je mikrobiologija bila preteča suvremene biotehnologije. Prof. emer. Veri Johanides zahvaljujemo što je, instinktom pravoga vizionara, to među prvima spoznala te je na temeljima Industrijske mikrobiologije – kolegija kojeg je tijekom mnogih godina vodila (od 1958.) i predavala na fakultetima koji su se razvijali iz Tehničkog fakulteta (Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet, Biotehnološki odjel Tehnološkog fakulteta, te na kraju Prehrambeno-biotehnološki fakultet) osmislila, organizirala i pokrenula prvi studij biotehnologije na ovim prostorima – jedan od prvih u Europi. Prof. emer. Vera Johanides (kao predsjednica Hrvatskog mikrobiološkog društva i predstavnica Saveza društava mikrobiologa Jugoslavije) potpisnica je Deklaracije o osnivanju Europske federacije za biotehnologiju koja je usvojena na osnivačkoj skupštini u Interlakenu (Švicarska) 25. rujna 1978. godine.

Povijesna zasluga Industrijske mikrobiologije je „zlatna era antibiotika“ (1940.-1960.), kada je započela biotehnološka proizvodnja penicilina, streptomicina i tetraciklina, a u Hrvatskoj je PLIVA započela s proizvodnjom oksitetraciklina (1959.). Zatim slijedi cijeli niz drugih antibiotka, koje već 60 godina baštini čovječanstvo, a rezultat su metabolizma industrijskih mikroorganizama.

Od tada do danas, industrijska (primjenjena) mikrobiologija u stalnom je razvoju, a predmet njezina istraživanja su proizvodni procesi primjene stanica mikroorganizama ili njihovih dijelova u proizvodnji suvremenih proizvoda biotehnologije (terapijski proteini, vakcine, dijagnostički agensi, enzimi, antibiotici, probiotici, hormoni, enzimski inhibitori, signalne molekule, monoklonska protutijela,  itd.), kao i u proizvodnji tradicionalnih proizvoda biotehnologije (fermentirana hrana, alkoholna pića, ocat, pekarski, krmni, pivski i prehrambeni kvasac, bakterijske starter kulture, etanol, organske kiseline, aminokiseline, enzimi, vitamini i dr.), te u proizvodnji biogoriva i biomaterijala iz obnovljivih (bioloških) sirovina.

Predsjednica sekcije za primijenjenu mikrobiologiju: dr. sc. Jasna Novak
Laboratorij za tehnologiju antibiotika i enzima
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Pierottijeva 6, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 4605 125
Fax: +385 1 4836 424
E-mail:jasna.novak@pbf.unizg.hr

Tajnik sekcije za primijenjenu mikrobiologiju: dr. sc. Damir Stanzer (e-mail: dstanzer@pbf.hr)

 

6. Sekcija za mikrobiologiju okoliša

Sekcija za mikrobiologiju okoliša okuplja mikrobiologe koji se bave proučavanjem mikroorganizama u okolišu, proučavaju različite mikrobne procese te mikrobne interakcije u i s njihovim okolišem. Mikroorganizmi se nalaze posvuda oko nas i kao takvi utječu na različite načine na čitavu biosferu, čine osnovicu svakog ekosustava te su neophodni za održavanje života na Zemlji. S obzirom da mikrobiologija okoliša interferira s brojnim znanstvenim područjima ova sekcija okuplja stručnjake iz najrazličitijih znanstvenih polja, od onih koji proučavaju aktivnost mikroorganizama i njihovu ulogu u okolišu, onih koji se bave međusobnim interakcijama mikroorganizama ili njihovim interakcijama s okolišem pa sve do stručnjaka koji primjenjuju spoznaje temeljene na mikrobnim procesima za dobrobit čovječanstva. Mikrobiologija okoliša je mlada grana mikrobiologije koja se počela razvijati tek 1970. Razvoj ove nove grane vezan je uz nekoliko događaja. S jedne strane ljudi su postali svjesni patogenih mikroorganizama koji se nalaze u hrani i piću kao uzročnika teških epidemija. Paralelno je postalo očito da su, kao posljedica djelovanja čovjeka, površinske i podzemne vode postale iznimno opterećene onečišćivalima. Danas, nakon više od 40 godina, moderna je okolišna mikrobiologija, od pukog proučavanja patogena ili bioremedijacije, znatno napredovala te se bavi otkrivanjem, identifikacijom i karakterizacijom mikroorganizama i njihovih mikrobnih produkata koji imaju praktičnu primjenu za razvoj čovječanstva, u zaštiti okoliša i čovjekova zdravlja. Sekcija poziva sve zaljubljenike u mikrobiologiju okoliša da nam se pridruže u radu.

Predsjednica sekcije za mikrobiologiju okoliša: dr. sc. Ines Sviličić Petrić
Laboratorij za okolišnu mikrobiologiju i biotehnologiju
Zavod za istraživanje mora i okoliša
Institut Ruđer Bošković
E-mail: ipetric@irb.hr

Tajnica sekcije za mikrobiologiju okoliša: dr. sc. Monika Šabić Runjavec (msabic@fkit.unizg.hr)

Projekt "U Društvu mikroba"

Osnovna svrha projekta je doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno korisnog učenja na fakultetima. Više o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Zanimljivosti

17.06.2021. Zanimljivosti
Projekt Virtulab
VIRTULAB je virtualno umrežen znanstveno-istraživački laboratorij za primarne i sekundarne sirovine.
29.03.2021. Novosti Zanimljivosti
Naša članica, prof. dr. sc. Dijana Škorić u podkistu o koronavirusu i cjepivu
Podkist je podcast Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije (ZKIST) u kojem se razgovara o znanstvenim i tehnološkim temama te temama povezanim sa studiranjem i učenjem. Cilj je u opuštenoj atmosferi približiti najnovija znanstvena istraživanja široj publici, dati studentima širi pogled na to što uče te poslušati savjete starijih kolega o studiranju, radu i napredovanju u profesionalnoj karijeri.
Postani član HMD-a

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Postani član

Šaljite nam novosti

Novosti i zanimljivosti nam šaljite na urednik@hmd-cms.hr.

Skupovi HMD-a

Power of Viruses 2024

Date: 25-28 September 2024

Venue: Zadar, Croatia

We are honoured and pleased to invite you to the second international symposium “Power of Viruses 2024” to be held at the Hotel Kolovare, Zadar, Croatia, 25-28 September 2024.

Posjeti web stranicu


Arhiva skupova

Ostali skupovi

52nd EEMGS and 15th ICAW

Date: 23rd - 27th September 2024

Venue: Rovinj, Croatia


PCR i qPCR u mikrobiologiji i molekularnoi biologiji

Date: 7. i 8. svibnja 2024.

Venue: BICRO BIOCentar, Zagreb


Balkan Fungus 2024: The 3rd Balkan Conference on Medical Mycology and Mycotoxicology

Date: 10 - 12 October 2024

Venue: Belgrade, Serbia


FEMS Summer School for Postdocs 2024

Date: 2 - 10 September 2024

Venue: Mediterranean Institute for Life Sciences (MedILS) in Split, Croatia


Izdavaštvo

Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Ovaj sveučilišni priručnik napisalo je petnaestak autora iz desetak visokoškolskih ustanova iz Zagreba i Rijeke, a sadržaj je podijeljen u petnaest, slikama bogato ilustriranih poglavlja u kojima su opisane i obrađene različite bakteriološke, virološke, mikološke, imunološke i molekularno-biološke metode koje se upotrebljavaju u općoj mikrobiologiji koja se studira na nizu različitih fakulteta i visokih škola.

Naruči Više


Veterinarska imunologija

Radi se o vrhunskoj literaturi za potrebe visokoškolske nastave iz veterinarske imunologije. Knjiga je svojim sadržajem namijenjena prvenstveno studentima, ali i veterinarima u praksi i nastavnicima. 
(Iz recenzije)

Naruči Više