Projekt Virtulab

17.06.2021. Zanimljivosti

Naziv projekta: VIRTULAB

KK.01.1.1.02. 0022

Trajanje projekta: studeni 2018. – srpanj 2021.

Ukupna vrijednost projekta: 14.186.222,23 kn

Iznos koji sufinancira EU: 11.499.539,00 kn

Projekt sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt Virtulab je lijep primjer jačanja inovacijskih i znanstveno-istraživačkih kapaciteta umrežavanjem sveučilišta, istraživačkih centara i industrije. U njemu su sudjelovali članovi HMD-a iz Laboratorija za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučiliša u Zagrebu.

VIRTULAB je virtualno umrežen znanstveno-istraživački laboratorij za primarne i sekundarne sirovine. Nastao je opremanjem i integracijom petnaest laboratorija na pet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Radi se o laboratorijima koji se bave različitim analizama primarnih i sekundarnih sirovina na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, Metalurškom fakultetu u Sisku, Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu.

VIRTULAB nudi aktivnu podršku prilikom rješavanja znanstveno-istraživačkih ili poslovnih izazova putem konzultacija, analitičkih ispitivanja u laboratorijima sastavnica, terenskih istraživanja, uzorkovanja, oblikovanja idejnih rješenja, izvještavanja i dr. u područjima prospekcijskih istraživanja primarnih sirovina, njihove eksploatacije i oplemenjivanja, analize postojećih proizvodnih procesa i mogućnosti eksploatacije sekundarnih sirovina, recikliranja, pronalaženja zamjenskih sirovina i sl. Sukladno postavljenim ciljevima VIRTULAB teži prijenosu znanja i inovacija proizašlih iz znanstvenih i razvojnih istraživanja u gospodarski sektor.

Više informacija o projektu pročitajte u pirloženom PDF dokumentu.

Projekt "U Društvu mikroba"

Osnovna svrha projekta je doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno korisnog učenja na fakultetima. Više o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Zanimljivosti

17.06.2021. Zanimljivosti
Projekt Virtulab
VIRTULAB je virtualno umrežen znanstveno-istraživački laboratorij za primarne i sekundarne sirovine.
29.03.2021. Novosti Zanimljivosti
Naša članica, prof. dr. sc. Dijana Škorić u podkistu o koronavirusu i cjepivu
Podkist je podcast Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije (ZKIST) u kojem se razgovara o znanstvenim i tehnološkim temama te temama povezanim sa studiranjem i učenjem. Cilj je u opuštenoj atmosferi približiti najnovija znanstvena istraživanja široj publici, dati studentima širi pogled na to što uče te poslušati savjete starijih kolega o studiranju, radu i napredovanju u profesionalnoj karijeri.
Postani član HMD-a

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Postani član

Šaljite nam novosti

Novosti i zanimljivosti nam šaljite na urednik@hmd-cms.hr.

Ostali skupovi

Slovenian Microbiome Network Symposium 2023: Unraveling the Healthy Microbiome

Date: November 30 - December 1, 2023

Venue: Maribor, Slovenia


Izdavaštvo

Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Ovaj sveučilišni priručnik napisalo je petnaestak autora iz desetak visokoškolskih ustanova iz Zagreba i Rijeke, a sadržaj je podijeljen u petnaest, slikama bogato ilustriranih poglavlja u kojima su opisane i obrađene različite bakteriološke, virološke, mikološke, imunološke i molekularno-biološke metode koje se upotrebljavaju u općoj mikrobiologiji koja se studira na nizu različitih fakulteta i visokih škola.

Naruči Više


Veterinarska imunologija

Radi se o vrhunskoj literaturi za potrebe visokoškolske nastave iz veterinarske imunologije. Knjiga je svojim sadržajem namijenjena prvenstveno studentima, ali i veterinarima u praksi i nastavnicima. 
(Iz recenzije)

Naruči Više


Veterinarska klinička imunologija

Iako je riječ o sveučilišnom udžbeniku, knjiga je po svom sadržaju i opsegu namijenjena i kolegama veterinarima koji rade u praksi, ponajprije onima koji se u svagdašnjem radu bave tzv. malom praksom.

Naruči Više