Državnom nagradom za znanost za je 2018. godinu nagrađeno čak troje članova HMD-a!

26.09.2019. Novosti
Od ukupno 31 nagrađenih, među našim članovima je čak troje dobitnika godišnje nagrade za znanost:

  • prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, članica Bakteriološke sekcije
Prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se godišnjom nagradom za značajno znanstveno otkriće u području prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologije, za rad objavljen 2018. godine u uglednom časopisu Nucleic Acids Research (faktor odjeka 11.6). Područje istraživanja profesorice Ivančić Baće je bakterijska genetika s fokusom na genetičke mehanizme CRISPR-Cas sustava važnog za adaptivnu imunost bakterija. U radu je razjašnjen mehanizam, odnosno predložen model koji objašnjava na koji način (kojim enzimima) se strana intaktna DNK razgrađuje na manje fragmente kako bi oni zatim bili integrirani u CRISPR lokus i time omogućili adaptivnu imunost bakterija na bakteriofage. Ovo otkriće daljnji je korak ka potpunijem razumijevanju CRISPR-Cas sustava, što znači i korak bliže njegovu sigurnijem korištenju u ljudi.

  • dr. sc. Rozelindra Čož Rakovac, članica Bakteriološke sekcije
Dr. sc. Rozelindra Čož-Rakovac ugledna je znanstvenica Instituta Ruder Bošković u Zagrebu, koja je tijekom svoga dugogodišnjega znanstveno-istraživačkog rada dala veliki doprinos razumijevanju onečišćenja voda i organizama koji u njoj žive. Cjelokupnim znanstvenim opusom, a posebice u 2018. godini, postigla je izvrsne rezultate kao voditeljica projekta „Bioprospecting Jadranskog mora” te je objavila četiri znanstvena rada u uglednim časopisima Ql kategorije, uključujući i časopis Science of the total environment s impact faktorom 4,61. Objavljenim znanstvenim radovima u 2018. godini dr. sc. Čož-Rakovac ostvarila je iznimno značajne rezultate u svome znanstveno-istraživačkom radu i time bitno unaprijedila razvoj znanstvenog područja kojim se bavi. Vodeći navedeni projekt, ujedno joj je pripala i glavna uloga u osvješćivanju cjelokupne javnosti o važnosti očuvanja kvalitete mora i života morskih organizama koji se koriste za dobrobit čovjeka u različitim granama industrije.

  • doc. dr. sc. Bojan Šarkanj, član Mikološke sekcije
Doc. dr. sc. Bojan Šarkanj, Sveučilište Sjever, ima iznimno bogatu znanstvenu aktivnost koja je rezultirala značajnim dostignućima, prije svega u njegovu osnovnom području rada, a to je analitička i molekularna mikotoksikologija s naglaskom na razvoj metoda za procjenu rizika izloženosti mikotoksinima putem biomarkera. Uz to, značajne rezultate postigao je i u praćenju utjecaja mikotoksina na tehnologiju proizvodnje piva i sigurnom korištenju nusproizvoda pivarstva te ispitivanju antifungalnoga učinka novosintetiziranih spojeva. Rezultate istraživanja u 2018. godini prezentirao je u 19 znanstvenih radova, od čega je 14 a l, a medu njima 7 Q l. Iz pregleda aktivnosti doc. dr. sc. Šarkanja može se vidjeti jedan kontinuirani rad na jakim međunarodnim i nacionalnim projektima (četiri u godini za koju se dodjeljuje nagrada) što je, uz publikacije, rezultiralo i bogatom međunarodnom suradnjom sa znanstvenicima i znanstvenim skupinama u Republici Hrvatskoj, ali i diljem svijeta.

Ovim putem im srdačno čestitamo!
Projekt "U Društvu mikroba"

Osnovna svrha projekta je doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno korisnog učenja na fakultetima. Više o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Zanimljivosti

17.06.2021. Zanimljivosti
Projekt Virtulab
VIRTULAB je virtualno umrežen znanstveno-istraživački laboratorij za primarne i sekundarne sirovine.
29.03.2021. Novosti Zanimljivosti
Naša članica, prof. dr. sc. Dijana Škorić u podkistu o koronavirusu i cjepivu
Podkist je podcast Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije (ZKIST) u kojem se razgovara o znanstvenim i tehnološkim temama te temama povezanim sa studiranjem i učenjem. Cilj je u opuštenoj atmosferi približiti najnovija znanstvena istraživanja široj publici, dati studentima širi pogled na to što uče te poslušati savjete starijih kolega o studiranju, radu i napredovanju u profesionalnoj karijeri.
Postani član HMD-a

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Postani član

Šaljite nam novosti

Novosti i zanimljivosti nam šaljite na urednik@hmd-cms.hr.

Skupovi HMD-a

Power of Microbes in Industry and Environment 2023

Date: May 15th to 18th 2023

Venue: Poreč, Croatia

It is our great pleasure to invite you to the symposium “Power of Microbes in Industry and Environment 2023”, which will be held in Poreč, Croatia from May 15th to 18th 2023.

Posjeti web stranicu


Arhiva skupova

Ostali skupovi

11th Trends in Medical Mycology

Date: October 20-23, 2023

Venue: Athens, Greece


Izdavaštvo

Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Ovaj sveučilišni priručnik napisalo je petnaestak autora iz desetak visokoškolskih ustanova iz Zagreba i Rijeke, a sadržaj je podijeljen u petnaest, slikama bogato ilustriranih poglavlja u kojima su opisane i obrađene različite bakteriološke, virološke, mikološke, imunološke i molekularno-biološke metode koje se upotrebljavaju u općoj mikrobiologiji koja se studira na nizu različitih fakulteta i visokih škola.

Naruči Više


Veterinarska imunologija

Radi se o vrhunskoj literaturi za potrebe visokoškolske nastave iz veterinarske imunologije. Knjiga je svojim sadržajem namijenjena prvenstveno studentima, ali i veterinarima u praksi i nastavnicima. 
(Iz recenzije)

Naruči Više


Veterinarska klinička imunologija

Iako je riječ o sveučilišnom udžbeniku, knjiga je po svom sadržaju i opsegu namijenjena i kolegama veterinarima koji rade u praksi, ponajprije onima koji se u svagdašnjem radu bave tzv. malom praksom.

Naruči Više