Državnom nagradom za znanost za je 2018. godinu nagrađeno čak troje članova HMD-a!

26.09.2019. Novosti
Od ukupno 31 nagrađenih, među našim članovima je čak troje dobitnika godišnje nagrade za znanost:

  • prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, članica Bakteriološke sekcije
Prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se godišnjom nagradom za značajno znanstveno otkriće u području prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologije, za rad objavljen 2018. godine u uglednom časopisu Nucleic Acids Research (faktor odjeka 11.6). Područje istraživanja profesorice Ivančić Baće je bakterijska genetika s fokusom na genetičke mehanizme CRISPR-Cas sustava važnog za adaptivnu imunost bakterija. U radu je razjašnjen mehanizam, odnosno predložen model koji objašnjava na koji način (kojim enzimima) se strana intaktna DNK razgrađuje na manje fragmente kako bi oni zatim bili integrirani u CRISPR lokus i time omogućili adaptivnu imunost bakterija na bakteriofage. Ovo otkriće daljnji je korak ka potpunijem razumijevanju CRISPR-Cas sustava, što znači i korak bliže njegovu sigurnijem korištenju u ljudi.

  • dr. sc. Rozelindra Čož Rakovac, članica Bakteriološke sekcije
Dr. sc. Rozelindra Čož-Rakovac ugledna je znanstvenica Instituta Ruder Bošković u Zagrebu, koja je tijekom svoga dugogodišnjega znanstveno-istraživačkog rada dala veliki doprinos razumijevanju onečišćenja voda i organizama koji u njoj žive. Cjelokupnim znanstvenim opusom, a posebice u 2018. godini, postigla je izvrsne rezultate kao voditeljica projekta „Bioprospecting Jadranskog mora” te je objavila četiri znanstvena rada u uglednim časopisima Ql kategorije, uključujući i časopis Science of the total environment s impact faktorom 4,61. Objavljenim znanstvenim radovima u 2018. godini dr. sc. Čož-Rakovac ostvarila je iznimno značajne rezultate u svome znanstveno-istraživačkom radu i time bitno unaprijedila razvoj znanstvenog područja kojim se bavi. Vodeći navedeni projekt, ujedno joj je pripala i glavna uloga u osvješćivanju cjelokupne javnosti o važnosti očuvanja kvalitete mora i života morskih organizama koji se koriste za dobrobit čovjeka u različitim granama industrije.

  • doc. dr. sc. Bojan Šarkanj, član Mikološke sekcije
Doc. dr. sc. Bojan Šarkanj, Sveučilište Sjever, ima iznimno bogatu znanstvenu aktivnost koja je rezultirala značajnim dostignućima, prije svega u njegovu osnovnom području rada, a to je analitička i molekularna mikotoksikologija s naglaskom na razvoj metoda za procjenu rizika izloženosti mikotoksinima putem biomarkera. Uz to, značajne rezultate postigao je i u praćenju utjecaja mikotoksina na tehnologiju proizvodnje piva i sigurnom korištenju nusproizvoda pivarstva te ispitivanju antifungalnoga učinka novosintetiziranih spojeva. Rezultate istraživanja u 2018. godini prezentirao je u 19 znanstvenih radova, od čega je 14 a l, a medu njima 7 Q l. Iz pregleda aktivnosti doc. dr. sc. Šarkanja može se vidjeti jedan kontinuirani rad na jakim međunarodnim i nacionalnim projektima (četiri u godini za koju se dodjeljuje nagrada) što je, uz publikacije, rezultiralo i bogatom međunarodnom suradnjom sa znanstvenicima i znanstvenim skupinama u Republici Hrvatskoj, ali i diljem svijeta.

Ovim putem im srdačno čestitamo!
Projekt "U Društvu mikroba"

Osnovna svrha projekta je doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno korisnog učenja na fakultetima. Više o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Zanimljivosti

26.02.2020. Novosti Zanimljivosti
Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro
Our findings reveal that remdesivir and chloroquine are highly effective in the control of 2019-nCoV infection in vitro. Since these compounds have been used in human patients with a safety track record and shown to be effective against various ailments, we suggest that they should be assessed in human patients suffering from the novel coronavirus disease.
13.09.2018. Zanimljivosti
Probiotics are mostly useless and can actually hurt you
Probiotics are living micro-organisms that are taken by millions of people to boost their microbiome or to restore their gut ecosystem after a dose of antibiotics. Yet questions remain about whether they actually work.
Postani član HMD-a

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Postani član

Šaljite nam novosti

Novosti i zanimljivosti nam šaljite na urednik@hmd-cms.hr.

Skupovi HMD-a

“7th Croatian Congress of microbiology with International Participation” with satellite symposium “Power of Fungi and Mycotoxins in Health and Disease 2020”

Date: September 8-11, 2020

Venue: Sveti Martin na Muri, Croatia

It is our great pleasure to invite you to the “7th Croatian Congress of Microbiology” with satellite symposium "Power of Fungi and Mycotoxins in Health an Disease 2020" which will be held in Sveti Martin na Muri, Croatia from September 8th to 11th 2020.

Posjeti web stranicu


Arhiva skupova

Ostali skupovi

FEMS Conference on Microbiology 2020

Date: 2-4 July 2020

Venue: Belgrade, Serbia


FoodMicro 2020

Date: September 7-10, 2020

Venue: Athens, Greece


5th ECMM Educational Symposium- RARE YEASTS – A GROWING THREAT

Date: June 11-12, 2020

Venue: Iasi, Romania


IUMS 2020

Date: 12-16 October, 2020

Venue: Daejeon, South Korea


12th Eastern European IWA YWP Conference

Date: 15-18 September, 2020

Venue: Riga, Lativa


Izdavaštvo

Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Ovaj sveučilišni priručnik napisalo je petnaestak autora iz desetak visokoškolskih ustanova iz Zagreba i Rijeke, a sadržaj je podijeljen u petnaest, slikama bogato ilustriranih poglavlja u kojima su opisane i obrađene različite bakteriološke, virološke, mikološke, imunološke i molekularno-biološke metode koje se upotrebljavaju u općoj mikrobiologiji koja se studira na nizu različitih fakulteta i visokih škola.

Naruči Više


Veterinarska imunologija

Radi se o vrhunskoj literaturi za potrebe visokoškolske nastave iz veterinarske imunologije. Knjiga je svojim sadržajem namijenjena prvenstveno studentima, ali i veterinarima u praksi i nastavnicima. 
(Iz recenzije)

Naruči Više


Veterinarska klinička imunologija

Iako je riječ o sveučilišnom udžbeniku, knjiga je po svom sadržaju i opsegu namijenjena i kolegama veterinarima koji rade u praksi, ponajprije onima koji se u svagdašnjem radu bave tzv. malom praksom.

Naruči Više