Državnom nagradom za znanost za je 2018. godinu nagrađeno čak troje članova HMD-a!

26.09.2019. Novosti
Od ukupno 31 nagrađenih, među našim članovima je čak troje dobitnika godišnje nagrade za znanost:

  • prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, članica Bakteriološke sekcije
Prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se godišnjom nagradom za značajno znanstveno otkriće u području prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologije, za rad objavljen 2018. godine u uglednom časopisu Nucleic Acids Research (faktor odjeka 11.6). Područje istraživanja profesorice Ivančić Baće je bakterijska genetika s fokusom na genetičke mehanizme CRISPR-Cas sustava važnog za adaptivnu imunost bakterija. U radu je razjašnjen mehanizam, odnosno predložen model koji objašnjava na koji način (kojim enzimima) se strana intaktna DNK razgrađuje na manje fragmente kako bi oni zatim bili integrirani u CRISPR lokus i time omogućili adaptivnu imunost bakterija na bakteriofage. Ovo otkriće daljnji je korak ka potpunijem razumijevanju CRISPR-Cas sustava, što znači i korak bliže njegovu sigurnijem korištenju u ljudi.

  • dr. sc. Rozelindra Čož Rakovac, članica Bakteriološke sekcije
Dr. sc. Rozelindra Čož-Rakovac ugledna je znanstvenica Instituta Ruder Bošković u Zagrebu, koja je tijekom svoga dugogodišnjega znanstveno-istraživačkog rada dala veliki doprinos razumijevanju onečišćenja voda i organizama koji u njoj žive. Cjelokupnim znanstvenim opusom, a posebice u 2018. godini, postigla je izvrsne rezultate kao voditeljica projekta „Bioprospecting Jadranskog mora” te je objavila četiri znanstvena rada u uglednim časopisima Ql kategorije, uključujući i časopis Science of the total environment s impact faktorom 4,61. Objavljenim znanstvenim radovima u 2018. godini dr. sc. Čož-Rakovac ostvarila je iznimno značajne rezultate u svome znanstveno-istraživačkom radu i time bitno unaprijedila razvoj znanstvenog područja kojim se bavi. Vodeći navedeni projekt, ujedno joj je pripala i glavna uloga u osvješćivanju cjelokupne javnosti o važnosti očuvanja kvalitete mora i života morskih organizama koji se koriste za dobrobit čovjeka u različitim granama industrije.

  • doc. dr. sc. Bojan Šarkanj, član Mikološke sekcije
Doc. dr. sc. Bojan Šarkanj, Sveučilište Sjever, ima iznimno bogatu znanstvenu aktivnost koja je rezultirala značajnim dostignućima, prije svega u njegovu osnovnom području rada, a to je analitička i molekularna mikotoksikologija s naglaskom na razvoj metoda za procjenu rizika izloženosti mikotoksinima putem biomarkera. Uz to, značajne rezultate postigao je i u praćenju utjecaja mikotoksina na tehnologiju proizvodnje piva i sigurnom korištenju nusproizvoda pivarstva te ispitivanju antifungalnoga učinka novosintetiziranih spojeva. Rezultate istraživanja u 2018. godini prezentirao je u 19 znanstvenih radova, od čega je 14 a l, a medu njima 7 Q l. Iz pregleda aktivnosti doc. dr. sc. Šarkanja može se vidjeti jedan kontinuirani rad na jakim međunarodnim i nacionalnim projektima (četiri u godini za koju se dodjeljuje nagrada) što je, uz publikacije, rezultiralo i bogatom međunarodnom suradnjom sa znanstvenicima i znanstvenim skupinama u Republici Hrvatskoj, ali i diljem svijeta.

Ovim putem im srdačno čestitamo!
Projekt "U Društvu mikroba"

Osnovna svrha projekta je doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno korisnog učenja na fakultetima. Više o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Zanimljivosti

29.12.2020. Novosti Zanimljivosti
Naše članice pridonjele otkriću bakterija koje žive u ekstremnim uvjetima!
Multidisciplinarni tim znanstvenika, među kojima su i naše članice s Instituta Ruđer Bošković (Tina Paradžik i Dušica Vujaklija) i sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Jasna Hrenović), otkrio bakterije koje žive u ekstremnim uvjetima u rudniku Crven Dol u Sjevernoj Makedoniji.
26.02.2020. Novosti Zanimljivosti
Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro
Our findings reveal that remdesivir and chloroquine are highly effective in the control of 2019-nCoV infection in vitro. Since these compounds have been used in human patients with a safety track record and shown to be effective against various ailments, we suggest that they should be assessed in human patients suffering from the novel coronavirus disease.
Postani član HMD-a

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Postani član

Šaljite nam novosti

Novosti i zanimljivosti nam šaljite na urednik@hmd-cms.hr.

Ostali skupovi

Biomolecules in/for the 21st Century

Date: From October 2020 to March 2021

Venue: Online


Izdavaštvo

Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Ovaj sveučilišni priručnik napisalo je petnaestak autora iz desetak visokoškolskih ustanova iz Zagreba i Rijeke, a sadržaj je podijeljen u petnaest, slikama bogato ilustriranih poglavlja u kojima su opisane i obrađene različite bakteriološke, virološke, mikološke, imunološke i molekularno-biološke metode koje se upotrebljavaju u općoj mikrobiologiji koja se studira na nizu različitih fakulteta i visokih škola.

Naruči Više


Veterinarska imunologija

Radi se o vrhunskoj literaturi za potrebe visokoškolske nastave iz veterinarske imunologije. Knjiga je svojim sadržajem namijenjena prvenstveno studentima, ali i veterinarima u praksi i nastavnicima. 
(Iz recenzije)

Naruči Više


Veterinarska klinička imunologija

Iako je riječ o sveučilišnom udžbeniku, knjiga je po svom sadržaju i opsegu namijenjena i kolegama veterinarima koji rade u praksi, ponajprije onima koji se u svagdašnjem radu bave tzv. malom praksom.

Naruči Više