Sekcije


1. Bakteriološka sekcija

Predsjednica bakteriološke sekcijedr. sc. Dušica Vujaklija
Laboratorij za molekularnu genetiku
Zavod za molekularnu biologiju
Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 4571 258
Fax: +385 1 4561 177
E-mail: vujaklij@irb.hr

Tajnica bakteriološke sekcije:  dr. sc. Tina Paradžik (Tina.Paradzik@irb.hr)

2. Mikološka sekcija

Mikološka sekcija Hrvatskog mikrobiološkog društva okuplja članove (44) koji dolaze iz različitih fakulteta, instituta, bolnica, ustanova u javnom zdravstvu i visokih škola koje se nalaze u Zagrebu, Osijeku i Kninu, ali i izvan granica Lijepe naše (BiH, Slovačka, UK i SAD). Naravno, ovo raznoliko društvo okupile su “dobre” i “zle” gljive/gljivice i njihovi produkti-mikotoksini. Članovi sekcije sudjeluju u organizaciji brojnih znanstvenih i stručnih skupova Društva, a od 2011. godine inicijativom članova mikološke sekcije organiziran je međunarodni simpozij o gljivicama i mikotoksinima “Power of Fungi and Mycotoxins in Health and Disease” koji se održava svake četiri godine.  Od 2014. godine mikološka sekcija je članica European Confederation of Medical Mycology (ECMM). Put učlanjenja u sekciju je jednostavan, a upute se nalaze u rubrici Članstvo.

Predsjednica mikološke sekcije: Prof. dr. sc. Maja Šegvić Klarić
Zavod za mikrobiologiju
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Schrottova 39, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6394 493
Fax: +385 1 6394 494
E-mail: msegvic@pharma.hr

Tajnica mikološke sekcije: dr. sc. Daniela Jakšić Despot (djaksic@pharma.hr)

3. Virološka sekcija

Virološka sekcija Hrvatskog mikrobiološkog društva trenutno ima 44 člana iz trinaest institucija koje se nalaze u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Puli, te u jednoj njemačkoj instituciji. U sekciji su objedinjeni znanstvenici i stručnjaci kojima su virusi i pojedini njihovi aspekti predmet svakodnevnog ili povremenog znanstvenog i stručnog interesa uključujući viruse iz različitih domaćinskih vrsta, odnosno područja bazične i primijenjene, kliničke, veterinarske, agronomske i okolišne virologije. Članovi sekcije aktivno sudjeluju u organizaciji stručnih i znanstvenih aktivnosti i skupova Društva (kongresi Hrvatskog mikrobiološkog društva, okrugli stolovi, ljetne škole i radionice), a 2014. kao inicijativa članova sekcije organiziran je 1. Croatian Virology Workshop (CroViWo). Intencija je da se i dalje periodički organizira ovakav virološki orijentiran skup koji bi služio kao poveznica za virologe iz Hrvatske i susjednih zemalja. Predstavnici Hrvatskog mikrobiološkog društva iz virološke sekcije sudjeluju u radu Virology Division International Union of Microbiological Societies (IUMS) i njegovom tijelu za taksonomiju i nomenklaturu virusa International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Sekcija je otvorena za sve domaće i međunarodne stručnjake koji bi svojim virološkim ili interdisciplinarnim aktivnostima željeli doprinijeti njenom radu i razvoju.

Predsjednica virološke sekcije: prof. dr. sc. Nevenka Rudan

Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Heinzelova 55, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 2390 373
Fax: +385 1 2390 214
E-mail: nrudan@vef.hr

Tajnica virološke sekcije: dr. sc. Mirta Balenović, dr. med. vet.

4. Imunološka sekcija

Imunološka sekcija okuplja članove iz biofarmaceutske industrije i akademske zajednice koji su zainteresirani za imunološke aspekte mikrobiologije. S obzirom na široki raspon profesionalnog interesa članova, aktivnost sekcije je multidisciplinarna. Interesne teme protežu se od bazične i primijenjene imunologije povezane s infekcijama mikroorganizmima, preko tema vezanih za razvoj tehnologijskih rješenja u cilju  pripreme novih cjepiva i imunobioloških pripravaka koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, pa sve do smjernica koje moderna biotehnologija mora pratiti da bi držala korak s razvojem biofarmaceutske industrije. Sekcija je otvorena za sve članove koji žele svojim stručnim i/ili znanstvenim doprinosom pojačati aktivnost sekcije.

Predsjednica imunološke sekcije: dr. sc. Maja Lang Balija, dr. vet. med.
Sveučilište u Zagrebu
Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji
Rockefellerova 10, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 6414 313
Fax: +385 1 6414 103
Mob: +385 91 582 99 08
E-mail: mlbalija@unizg.hr

Tajnik imunološke sekcije: dr. sc. Anto Vrdoljak, dipl. ing. kem. (anto.vrdoljak@genera.hr)

5. Sekcija za mikrobiologiju hrane

Sekcija za mikrobiologiju hrane okuplja mikrobiologe koji se bave hranom u industriji, zavodima za javno zdravstvo, veterinarskim institutima i stanicama. Također surađuje s Hrvatskom agencijom za hranu, Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom poljoprivrede. Suradnjom s ovim institucijama je Sekcija za mikrobiologiju hrane sudjelovala je u izradi Vodiča za mikrobiološke kriterije za hranu koji je doživio vec treće izmijenjeno izdanje 2011. godine. Sekcija također surađuje i s Hrvatskom akreditacijskom agencijom.

Predsjednica sekcije za mikrobiologiju hrane: prof. dr. sc. Lidija Kozačinski
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Heinzelova ul. 55, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 2390 190
E-mail: klidija@vef.hr

Tajnica sekcije za mikrobiologiju hrane: dr. sc. Ivančica Kovaček (ivancica.kovacek@stampar.hr)

6. Sekcija za primjenjenu mikrobiologiju

Sekcija za primjenjenu mikrobiologiju, koja se nekad zvala Sekcija za industrijsku mikrobiologiju, postoji u Hrvatskom mikrobiološkom društvu od samog osnutka Društva 1957. godine. Među najzaslužnijima za osnivanje Društva bila je prof. emer. Vera Johanides, profesorica Tehničke mikrobiologije od 1950. godine na tadašnjem Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te prva i dugogodišnja predsjednica Sekcije za industrijsku mikrobiologiju te predsjednica Hrvatskog mikrobiološkog društva u dva mandata (1966-1968. i 1978-1980.). Industrijska je mikrobiologija bila preteča suvremene biotehnologije. Prof. emer. Veri Johanides zahvaljujemo što je, instinktom pravoga vizionara, to među prvima spoznala te je na temeljima Industrijske mikrobiologije – kolegija kojeg je tijekom mnogih godina vodila (od 1958.) i predavala na fakultetima koji su se razvijali iz Tehničkog fakulteta (Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet, Biotehnološki odjel Tehnološkog fakulteta, te na kraju Prehrambeno-biotehnološki fakultet) osmislila, organizirala i pokrenula prvi studij biotehnologije na ovim prostorima – jedan od prvih u Europi. Prof. emer. Vera Johanides (kao predsjednica Hrvatskog mikrobiološkog društva i predstavnica Saveza društava mikrobiologa Jugoslavije) potpisnica je Deklaracije o osnivanju Europske federacije za biotehnologiju koja je usvojena na osnivačkoj skupštini u Interlakenu (Švicarska) 25. rujna 1978. godine.

Povijesna zasluga Industrijske mikrobiologije je „zlatna era antibiotika“ (1940.-1960.), kada je započela biotehnološka proizvodnja penicilina, streptomicina i tetraciklina, a u Hrvatskoj je PLIVA započela s proizvodnjom oksitetraciklina (1959.). Zatim slijedi cijeli niz drugih antibiotka, koje već 60 godina baštini čovječanstvo, a rezultat su metabolizma industrijskih mikroorganizama.

Od tada do danas, industrijska (primjenjena) mikrobiologija u stalnom je razvoju, a predmet njezina istraživanja su proizvodni procesi primjene stanica mikroorganizama ili njihovih dijelova u proizvodnji suvremenih proizvoda biotehnologije (terapijski proteini, vakcine, dijagnostički agensi, enzimi, antibiotici, probiotici, hormoni, enzimski inhibitori, signalne molekule, monoklonska protutijela,  itd.), kao i u proizvodnji tradicionalnih proizvoda biotehnologije (fermentirana hrana, alkoholna pića, ocat, pekarski, krmni, pivski i prehrambeni kvasac, bakterijske starter kulture, etanol, organske kiseline, aminokiseline, enzimi, vitamini i dr.), te u proizvodnji biogoriva i biomaterijala iz obnovljivih (bioloških) sirovina.

Predsjednica sekcije za primijenjenu mikrobiologiju: prof. dr. sc. Blaženka Kos, dipl. ing.
Laboratorij za tehnologiju antibiotika i enzima
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Pierottijeva 6, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 4605 125
Fax: +385 1 4836 424
E-mail: bkos@pbf.hr

Tajnica sekcije za primijenjenu mikrobiologiju: izv. prof. dr. sc. Jasna Mrvčić (jmrvcic@pbf.hr)

 

7. Sekcija za mikrobiologiju okoliša

Sekcija za mikrobiologiju okoliša okuplja mikrobiologe koji se bave proučavanjem mikroorganizama u okolišu, proučavaju različite mikrobne procese te mikrobne interakcije u i s njihovim okolišem. Mikroorganizmi se nalaze posvuda oko nas i kao takvi utječu na različite načine na čitavu biosferu, čine osnovicu svakog ekosustava te su neophodni za održavanje života na Zemlji. S obzirom da mikrobiologija okoliša interferira s brojnim znanstvenim područjima ova sekcija okuplja stručnjake iz najrazličitijih znanstvenih polja, od onih koji proučavaju aktivnost mikroorganizama i njihovu ulogu u okolišu, onih koji se bave međusobnim interakcijama mikroorganizama ili njihovim interakcijama s okolišem pa sve do stručnjaka koji primjenjuju spoznaje temeljene na mikrobnim procesima za dobrobit čovječanstva. Mikrobiologija okoliša je mlada grana mikrobiologije koja se počela razvijati tek 1970. Razvoj ove nove grane vezan je uz nekoliko događaja. S jedne strane ljudi su postali svjesni patogenih mikroorganizama koji se nalaze u hrani i piću kao uzročnika teških epidemija. Paralelno je postalo očito da su, kao posljedica djelovanja čovjeka, površinske i podzemne vode postale iznimno opterećene onečišćivalima. Danas, nakon više od 40 godina, moderna je okolišna mikrobiologija, od pukog proučavanja patogena ili bioremedijacije, znatno napredovala te se bavi otkrivanjem, identifikacijom i karakterizacijom mikroorganizama i njihovih mikrobnih produkata koji imaju praktičnu primjenu za razvoj čovječanstva, u zaštiti okoliša i čovjekova zdravlja. Sekcija poziva sve zaljubljenike u mikrobiologiju okoliša da nam se pridruže u radu.

Predsjednica sekcije za mikrobiologiju okoliša: dr. sc. Ines Sviličić Petrić
Institut Ruđer Bošković
Zavod za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za okolišnu mikrobiologiju i biotehnologiju
Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 4680 944
Fax: +385 1 4680 242
E-mail: ipetric@irb.hr

Tajnik sekcije za mikrobiologiju okoliša: dr. sc. Damir Kapetanović (kada@irb.hr)

Blagajnica sekcije za mikrobiologiju okoliša: Lidija Bujas, dipl.inž. (lidija.bujas@si.t-com.hr)

Zanimljivosti

16.08.2018. Novosti Zanimljivosti
The urinary microbiome associated with bladder cancer
An international group of scientists led by dr. Terzić, including Croatian microbiological society member dr. Viljemka Bučević Popović as a first author, have recently published a paper on the association of urinary microbiome and bladder cancer.
16.06.2018. Zanimljivosti
For The First Time, Scientists Have Caught Bacteria “Fishing” For DNA From Their Dead Friends
Bacteria are slippery little suckers. They evolve rapidly, developing resistance to antibiotics and therefore becoming increasingly difficult to deal with. Now, for the first time, researchers have caught on film one of the mechanisms the microbes use for this speedy evolution.
Izdavaštvo

Moćni mikrobi – prikaz knjige Mighty Microbes – The Amazing World of Microorganisms

Skupina znanstvenika i popularizatora znanosti iz Nizozemske se s ovom idejom pozabavila kroz fundaciju Microcanoni, nizozemsku inačicu projekta naziva „Što doista trebate znati o mikrobiologiji“ još 2011. Ta verzija prezentirana je i u amsterdamskom muzeju Artis Micropia, a djelo na engleskome čiji vam prikaz donosim je korak dalje koji je ova skupina ljudi poduzela u ulozi urednika knjige s naslovom Mighty Microbes i podnsalovom The Amazing World of Microorganisms. Osmislili su građu podijeljenu u devet tematskih cjelina, a unutar svake je pet do deset poglavlja (tema) za koje su kao autore ili suautore odabrali znanstvenike koji su sudjelovali u ključnim otkrićima ili su istaknuti stručnjaci u tom području.

Naruči Više


Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Ovaj sveučilišni priručnik napisalo je petnaestak autora iz desetak visokoškolskih ustanova iz Zagreba i Rijeke, a sadržaj je podijeljen u petnaest, slikama bogato ilustriranih poglavlja u kojima su opisane i obrađene različite bakteriološke, virološke, mikološke, imunološke i molekularno-biološke metode koje se upotrebljavaju u općoj mikrobiologiji koja se studira na nizu različitih fakulteta i visokih škola.

Naruči Više


Postani član HMD-a

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Postani član

Šaljite nam novosti

Novosti i zanimljivosti nam šaljite na urednik@hmd-cms.hr.

Skupovi HMD-a

CESAR 2018

Date: 19-22 September 2018

Venue: Sveti Martin na Muri, Croatia

It is our great pleasure to invite you to the 6th Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance, CESAR2018.

CESAR 2018 Deadlines extended!

Abstract submission deadline:
June 24, 2018

Early registration fee payment:
July 15, 2018

Decision on abstract acceptance as poster/oral presentation:
July 6, 2018

View all important dates

Posjeti web stranicu


Arhiva skupova

Ostali skupovi

8th Congress of European Microbiologists – FEMS 2019

Date: 7-11 July 2019

Venue: Glasgow, Scotland


XXV EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry

Date: 2-6 September 2018

Venue: Ljubljana, Slovenia


The 14th Congress of Microbiologists in Bulgaria with International Participation

Date: October 10th - 13th, 2018

Venue: Hisarya, Bulgaria


Balkan Fungus 2018

Date: September 13th - 15th, 2018

Venue: Timisoara, Romania


John Innes – Ruđer Bošković Summer Schools on Applied Molecular Microbiology – “Microbial Specialised Metabolites: From Genome to Molecule”

Date: September 8th-16th, 2018

Venue: Dubrovnik, Croatia