Team building HMD-a: LifeClass Terme Sveti Martin, hotel Spa Golfer; 9.- 11.03.2018 – Radno i opušteno, je li moguće?

10.04.2018. Novosti

Radni vikend novoizabranih članova (predsjednika, tajnice, blagajnice i delegata u FEMS-u) i nekih dosadašnjih članova Izvršnog odbora Hrvatskog mikrobiološkog društva održao se počevši od popodnevnih sati petka 09.03.2018. do nedjelje 11.03.2018. Nakon izborne Skupštine HMD i imenovanja novog izvršnog odbora, dogovoren je radni vikend kako bi se omogućila što lakša tranzicija sa staroga na novo predsjedništvo te napravio plan rada za naredno razdoblje od dvije godine, zaključno do 2020. godine.

Odmah po dolasku i raspakiravanju kod nekih, kod drugih nije bilo niti raspakiravanje moguće jer eto dogovoren je radni sastanak, započeo je radni vikend. Neki misle da je lokacija izabrana kako bi se Izvršni odbor malo opustio prije radnih izazova…e pa krivo. Odmah smo Churchilovski dobili krv, znoj i suze; ili ti ga školski smo započeli s redom, radom i disciplinom.

Prvi sastanak bio je pregled dosadašnjih aktivnosti HMD i SWOT (strength, weaknesses, opportunities, threats) analiza. Ova analiza koristan je mehanizam korišten u strategijskom planiranju. Osim same SWOT analize, sastanci i u preostala dva dana ukazivali su na iste zaključke dobivene i ovom analizom. Analiza nam je ukazala za potrebom većeg aktiviranja članova HMD u aktivnosti društva. U zadnjih par godina društvo je imalo eksponencijalni rast čime su porasle i potrebne za optimalnim održavanjem rada društva. Samim time potrebna je i veća aktivnost njegovih članova kako bi društvo zadržalo svoju poziciju i kako bi mu se omogućio napredak. Dosadašnja pasivnost većine članova ukazala je na potrebe za većim aktiviranjem ljudskog potencijala HMD, koji je velik. Znatan je broj članova HMD koje odlikuju izvrsne profesionalne karakteristike. Ekspertnost članova HMD jedna je od najvećih snaga ovog društva. Očekuje se i veća proaktivnost svih sedam sekcija HMD. Od snaga društva, istaknute su i međunarodna suradnja te vizija rukovodstva, Izvršnog odbora. S negativne strane, slabosti i prijetnje, prepoznate su u mogućoj nestručnosti odgovornih i njihovo nepoznavanje zakonske regulative te njihova visoka razina opterećenosti. Od velikih prilika za društvo prepoznati su novi projekti, kao što je upravo dobiven projekt U društvu mikroba, te suradnja sa srodnim međunarodnim i domaćim organizacijama.

Radni dio uključio je i pregled povijesti društva. Naše društvo, ako neki od Vas nisu znali, ima dugu tradiciju. Davne 1957. godine osnovan je Savez društva mikrobiologa Jugoslavije iz kojega se 1992. godine razdvojilo i Hrvatsko mikrobiološko društvo. Za četiri godine (2022. godine), naše društvo slavit će tridesetu godišnjicu za koju novo/staro rukovodstvo planira dostojno obilježavanje. Važan dio radnog vikenda bila je i podjela odgovornosti novog rukovodstva, sve što Vam možemo reći, stay tuned it will be interesting‟.

Osim dogovora između novog rukovodstva, odvio se i važan sastanak s gospodinom Igorom Huhojom, menadžerom odgovornim za kongrese u LifeClass Termama Sveti Martin. Terme Sveti Martin u planu su za početak kao lokacija za minimalno dva buduća simpozija HMD, prvi je po rasporedu već u rujnu 2018. godine, 6th Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance CESAR 2018. Sljedeći simpozij koji za lokaciju ima Terme Sveti Martin, u planu je za prvu polovicu 2019, Power of Microbes 2019. Naše društvo u narednih dvije godine organizirat će čak četiri simpozija, dva u 2018. godini i dva u 2019. godini. No to nije kraj, društvo ima plan za redovite simpozijske aktivnosti u narednom razdoblju od deset godina, o čemu ćete biti obaviješteni na vrijeme.

U radni posjet, došli su i lokalni članovi HMD, Nada Glumac iz Međimurskih voda te Predrag Kočila, politička zvjerka HMD-a a mi smo išli u dogovor i posjetu, Tatjani Hažić u OPG, vinariju, Hažić. A što se tiče društvenog i neformalnog dijela, nećemo lagati bilo je i toga, i mi smo ljudi. Nakon rada mora biti mjesta i za opuštanje.

Izvješće sastavila: Marija Duvnjak

Galerija slika


Projekt "U Društvu mikroba"

Osnovna svrha projekta je doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno korisnog učenja na fakultetima. Više o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Zanimljivosti

29.12.2020. Novosti Zanimljivosti
Naše članice pridonjele otkriću bakterija koje žive u ekstremnim uvjetima!
Multidisciplinarni tim znanstvenika, među kojima su i naše članice s Instituta Ruđer Bošković (Tina Paradžik i Dušica Vujaklija) i sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Jasna Hrenović), otkrio bakterije koje žive u ekstremnim uvjetima u rudniku Crven Dol u Sjevernoj Makedoniji.
26.02.2020. Novosti Zanimljivosti
Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro
Our findings reveal that remdesivir and chloroquine are highly effective in the control of 2019-nCoV infection in vitro. Since these compounds have been used in human patients with a safety track record and shown to be effective against various ailments, we suggest that they should be assessed in human patients suffering from the novel coronavirus disease.
Postani član HMD-a

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Postani član

Šaljite nam novosti

Novosti i zanimljivosti nam šaljite na urednik@hmd-cms.hr.

Ostali skupovi

Biomolecules in/for the 21st Century

Date: From October 2020 to March 2021

Venue: Online


Izdavaštvo

Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Ovaj sveučilišni priručnik napisalo je petnaestak autora iz desetak visokoškolskih ustanova iz Zagreba i Rijeke, a sadržaj je podijeljen u petnaest, slikama bogato ilustriranih poglavlja u kojima su opisane i obrađene različite bakteriološke, virološke, mikološke, imunološke i molekularno-biološke metode koje se upotrebljavaju u općoj mikrobiologiji koja se studira na nizu različitih fakulteta i visokih škola.

Naruči Više


Veterinarska imunologija

Radi se o vrhunskoj literaturi za potrebe visokoškolske nastave iz veterinarske imunologije. Knjiga je svojim sadržajem namijenjena prvenstveno studentima, ali i veterinarima u praksi i nastavnicima. 
(Iz recenzije)

Naruči Više


Veterinarska klinička imunologija

Iako je riječ o sveučilišnom udžbeniku, knjiga je po svom sadržaju i opsegu namijenjena i kolegama veterinarima koji rade u praksi, ponajprije onima koji se u svagdašnjem radu bave tzv. malom praksom.

Naruči Više