Otvoreni dani projekta AQUAHEALTH 2019

21.10.2019. Novosti

U sklopu Sekcije za mikrobiologiju okoliša pozivamo sve članove HMD-a da nam se pridruže na predavanjima koja će se održati 23. i 24. listopada 2019. godine na Institutu Ruđer Bošković, u dvorani III krila u okviru HRZZ projekta: ”Mikrobna ekologija voda kao pokazatelj zdravstvenog stanja okoliša – AQUAHEALTH” (HRZZ-IP-2014-09-3494).

 

23. listopad 2019

  • Prof. dr. Atle Lillehaug: Virus Infections in Marine Salmonid Aquaculture
  • Prof. dr. Semir Lonačarević: Disinfection of Water Used in Aquaculture

24. listopada 2019.

  • Vladimir Radosavljević, Nemanja Zdravković, Vesna Miličević: Current Issues in the Serbian Aquaculture Diseases and Health Management
  • Damir Kapetanović: Brief Overview of Aquahealth Activities
  • Kristina Pikelj: Sediment Characteristics as a Key Factor in Fish Farm Site Selection – Croatian Examples
  • Darija Vukić Lušić: Microbial Ecology – Indicator of Marine Environmental Health in the Mali Ston Bay
  • Ana Gavrilović: Assessment of Health Status of (Farmed) European Sea Bass (Dicentrarchus labrax)
  • Irena Vardić Smrzlić: Comparison of MALDI TOF and MLSA for Identification of Pseudomonas species in Environmental Samples
  • Anamarija Kolda: Metabarcoding of Microbial Communities in Water and Sediment in the Southern Adriatic Sea Bass Farm
  • Brigita Hengl: Possible Risks Associated with the Human Consumption of Fish

 

Pozivnica i program OPEN DAY AQUAHEALTH 2019 nalaze se u privitku.

Projekt "U Društvu mikroba"

Osnovna svrha projekta je doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno korisnog učenja na fakultetima. Više o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Zanimljivosti

13.09.2018. Zanimljivosti
Probiotics are mostly useless and can actually hurt you
Probiotics are living micro-organisms that are taken by millions of people to boost their microbiome or to restore their gut ecosystem after a dose of antibiotics. Yet questions remain about whether they actually work.
16.08.2018. Zanimljivosti
The urinary microbiome associated with bladder cancer
An international group of scientists led by dr. Terzić, including Croatian microbiological society member dr. Viljemka Bučević Popović as a first author, have recently published a paper on the association of urinary microbiome and bladder cancer.
Postani član HMD-a

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Postani član

Šaljite nam novosti

Novosti i zanimljivosti nam šaljite na urednik@hmd-cms.hr.

Ostali skupovi

IUMS 2020

Date: 12-16 October, 2020

Venue: Daejeon, South Korea


12th Eastern European IWA YWP Conference

Date: 19-22 May, 2020

Venue: Riga, Lativa


VIBes in Biosciences 2020

Date: March 11-13, 2020

Venue: Leuven, Belgium


FEMS Conference on Microbiology 2020

Date: 2-4 July 2020

Venue: Belgrade, Serbia


Izdavaštvo

Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Ovaj sveučilišni priručnik napisalo je petnaestak autora iz desetak visokoškolskih ustanova iz Zagreba i Rijeke, a sadržaj je podijeljen u petnaest, slikama bogato ilustriranih poglavlja u kojima su opisane i obrađene različite bakteriološke, virološke, mikološke, imunološke i molekularno-biološke metode koje se upotrebljavaju u općoj mikrobiologiji koja se studira na nizu različitih fakulteta i visokih škola.

Naruči Više


Veterinarska imunologija

Radi se o vrhunskoj literaturi za potrebe visokoškolske nastave iz veterinarske imunologije. Knjiga je svojim sadržajem namijenjena prvenstveno studentima, ali i veterinarima u praksi i nastavnicima. 
(Iz recenzije)

Naruči Više


Veterinarska klinička imunologija

Iako je riječ o sveučilišnom udžbeniku, knjiga je po svom sadržaju i opsegu namijenjena i kolegama veterinarima koji rade u praksi, ponajprije onima koji se u svagdašnjem radu bave tzv. malom praksom.

Naruči Više