Osvrt na „Alltech Mycotoxin Management Summit 2013“ – Budimpešta (Mađarska)

18.11.2013. Novosti

Ovogodišnji Alltech-ov seminar održan 12. i 13. studenog 2013. godine u Budimpešti okupio je približno 140 sudionika iz različitih zemalja Europe. Na njemu je bilo i 12 sudionika iz Hrvatske, a među njima i mala tročlana delegacija Hrvatskog mikrobiološkog društva. Skup je, kao što mu i ime upućuje, imao izraziti naglasak na mikotoksikološku problematiku, a organizrao ga je i ostavrio Alltech’s European Mycotoxin Management Team.

Ovaj edukacijski stručni skup iz područja mikotoksikologije bio je namijenjen nutricionistima, veterinarima, agronomima i drugim stručnjacima koji se bave hranidbom u intenzivnoj animalnoj proizvodnji (svinjogojstvo, govedarstvo i peradarstvo). Dobro uigran tim eksperata iz područja mikotoksikologije, biokemije i nutricionizma suvereno je prezentirao najnovije spoznaje o utjecaju mikotoksina na zdravlje i proizvodnost životinja te njihov javnozdravstveni problem. Tematski naglasak je stavljen na suvremene trendove u multitoksinskoj analitici kojom se dokazuje više od 37 mikotoksina (37+ Pprogram) u sirovinama i krmivima za hranidbu pojedinih životinja.

Svaka animalna proizvodna grupacija obrađivana je s aspekta mikotoksikoloških rizika u zasebnim sekcijama, na isti način aktualizacijom odgovarajućih podataka iz hranidbe životinja s osvrtom na patotoksikologiju. Prezentacija predavača bila je smještena u prigodno „Alltech-ovski“ ukrašenoj dvorani hotela Hilton, u koju su sudionici ulazili u određeno vrijeme uz prigodnu glazbu, a u pojedine tema uvodila ih je projekcija vrhunsko snimljenih kratkih filmova.

Premda je seminar bio ponajprije namijenjen ljudima iz prakse, ni u jednom predavanju nije nedostajala ozbiljnost i stručnost obrađivane teme. U naglašenoj komunikacijskoj slobodi predavači su ritmički izmjenjivali moderno dizajnirane slajdove koji su odavali dobro osmišljen scenarij tijeka seminara, tako da su odgovarajuće poruke naglašavane nekim slajdovima koji su se ciljano ponavljali u više različitih tema. Svaku pojedinu prezentaciju pratila je i opsežna stručna rasprava na osnovi pitanja slušatelja.

Najnovije spoznaje iz područja mikotoksikologije bile su dobro argumentirane iznošenjem rezultata vlastitih istraživanja uz osvrte na recentne radove iz znanstvene literature. Ovogodišnja glavna tema bila je multitoksinska analiza uzoraka LC-MS/MS tehnologijom koja za petnaestak minuta daje kvantifikaciju više od 37 toksina na trilijunskoj razini (ppt). Također je zanimljiv noviji pristup u procjeni kvalitete krmiva s obzirom na otkrivanje tzv. „maskiranih mikotoksina“ koji nastaju tijekom rasta usjeva u polju (mikotoksin-glukoza kompleks). Pozornost istraživača Alltech-a bila je usmjerena i na sinergističko i aditivno djelovanje mikotoksina u organizmu životinja kao značajan ekonomski i zdravstveni problem u animalnoj proizvodnji. Premda Alltech proizvodi kvalitetna antitoksinska zaštitna sredstva, znanstveno-stručna predavanja nisu se niti jednom naglašeno osvrtala na tu činjenicu. U posebnom predavanju istaknuta su istraživanja na razvojnom programu za proizvodnju nove generacije mikotoksinskih adsorbensa (Alltech Mycotoxin Management Program ili MMP). Zaključno, naglašena je potreba primjerene kontrole i primjena HACCAP sustava u cijelom hranidbenom lancu kao preduvjet za uspješnu prevenciju trovanja mikotoksinima i direktnih i indirektnih šteta koje oni uzrokuju u ljudi i životinja.

Također je razmatrana potreba revizije legislative o dopuštenim količinama mikotoksina u krmivima odnosno zakonskih limita s obzirom da dosadašnji kriteriji ne uzimaju u obzir istodobnu prisutnost nekoliko mikotoksina, njihovo moguće sinergističko ili aditivno djelovanje te „maskirane“ oblike pojedinih toksina.

S. Pepeljnjak

Galerija slika


Projekt "U Društvu mikroba"

Osnovna svrha projekta je doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno korisnog učenja na fakultetima. Više o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Zanimljivosti

29.12.2020. Novosti Zanimljivosti
Naše članice pridonjele otkriću bakterija koje žive u ekstremnim uvjetima!
Multidisciplinarni tim znanstvenika, među kojima su i naše članice s Instituta Ruđer Bošković (Tina Paradžik i Dušica Vujaklija) i sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Jasna Hrenović), otkrio bakterije koje žive u ekstremnim uvjetima u rudniku Crven Dol u Sjevernoj Makedoniji.
26.02.2020. Novosti Zanimljivosti
Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro
Our findings reveal that remdesivir and chloroquine are highly effective in the control of 2019-nCoV infection in vitro. Since these compounds have been used in human patients with a safety track record and shown to be effective against various ailments, we suggest that they should be assessed in human patients suffering from the novel coronavirus disease.
Postani član HMD-a

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Postani član

Šaljite nam novosti

Novosti i zanimljivosti nam šaljite na urednik@hmd-cms.hr.

Ostali skupovi

Biomolecules in/for the 21st Century

Date: From October 2020 to March 2021

Venue: Online


Izdavaštvo

Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Ovaj sveučilišni priručnik napisalo je petnaestak autora iz desetak visokoškolskih ustanova iz Zagreba i Rijeke, a sadržaj je podijeljen u petnaest, slikama bogato ilustriranih poglavlja u kojima su opisane i obrađene različite bakteriološke, virološke, mikološke, imunološke i molekularno-biološke metode koje se upotrebljavaju u općoj mikrobiologiji koja se studira na nizu različitih fakulteta i visokih škola.

Naruči Više


Veterinarska imunologija

Radi se o vrhunskoj literaturi za potrebe visokoškolske nastave iz veterinarske imunologije. Knjiga je svojim sadržajem namijenjena prvenstveno studentima, ali i veterinarima u praksi i nastavnicima. 
(Iz recenzije)

Naruči Više


Veterinarska klinička imunologija

Iako je riječ o sveučilišnom udžbeniku, knjiga je po svom sadržaju i opsegu namijenjena i kolegama veterinarima koji rade u praksi, ponajprije onima koji se u svagdašnjem radu bave tzv. malom praksom.

Naruči Više