Osvrt na „Alltech Mycotoxin Management Summit 2013“ – Budimpešta (Mađarska)

18.11.2013. Novosti

Ovogodišnji Alltech-ov seminar održan 12. i 13. studenog 2013. godine u Budimpešti okupio je približno 140 sudionika iz različitih zemalja Europe. Na njemu je bilo i 12 sudionika iz Hrvatske, a među njima i mala tročlana delegacija Hrvatskog mikrobiološkog društva. Skup je, kao što mu i ime upućuje, imao izraziti naglasak na mikotoksikološku problematiku, a organizrao ga je i ostavrio Alltech’s European Mycotoxin Management Team.

Ovaj edukacijski stručni skup iz područja mikotoksikologije bio je namijenjen nutricionistima, veterinarima, agronomima i drugim stručnjacima koji se bave hranidbom u intenzivnoj animalnoj proizvodnji (svinjogojstvo, govedarstvo i peradarstvo). Dobro uigran tim eksperata iz područja mikotoksikologije, biokemije i nutricionizma suvereno je prezentirao najnovije spoznaje o utjecaju mikotoksina na zdravlje i proizvodnost životinja te njihov javnozdravstveni problem. Tematski naglasak je stavljen na suvremene trendove u multitoksinskoj analitici kojom se dokazuje više od 37 mikotoksina (37+ Pprogram) u sirovinama i krmivima za hranidbu pojedinih životinja.

Svaka animalna proizvodna grupacija obrađivana je s aspekta mikotoksikoloških rizika u zasebnim sekcijama, na isti način aktualizacijom odgovarajućih podataka iz hranidbe životinja s osvrtom na patotoksikologiju. Prezentacija predavača bila je smještena u prigodno „Alltech-ovski“ ukrašenoj dvorani hotela Hilton, u koju su sudionici ulazili u određeno vrijeme uz prigodnu glazbu, a u pojedine tema uvodila ih je projekcija vrhunsko snimljenih kratkih filmova.

Premda je seminar bio ponajprije namijenjen ljudima iz prakse, ni u jednom predavanju nije nedostajala ozbiljnost i stručnost obrađivane teme. U naglašenoj komunikacijskoj slobodi predavači su ritmički izmjenjivali moderno dizajnirane slajdove koji su odavali dobro osmišljen scenarij tijeka seminara, tako da su odgovarajuće poruke naglašavane nekim slajdovima koji su se ciljano ponavljali u više različitih tema. Svaku pojedinu prezentaciju pratila je i opsežna stručna rasprava na osnovi pitanja slušatelja.

Najnovije spoznaje iz područja mikotoksikologije bile su dobro argumentirane iznošenjem rezultata vlastitih istraživanja uz osvrte na recentne radove iz znanstvene literature. Ovogodišnja glavna tema bila je multitoksinska analiza uzoraka LC-MS/MS tehnologijom koja za petnaestak minuta daje kvantifikaciju više od 37 toksina na trilijunskoj razini (ppt). Također je zanimljiv noviji pristup u procjeni kvalitete krmiva s obzirom na otkrivanje tzv. „maskiranih mikotoksina“ koji nastaju tijekom rasta usjeva u polju (mikotoksin-glukoza kompleks). Pozornost istraživača Alltech-a bila je usmjerena i na sinergističko i aditivno djelovanje mikotoksina u organizmu životinja kao značajan ekonomski i zdravstveni problem u animalnoj proizvodnji. Premda Alltech proizvodi kvalitetna antitoksinska zaštitna sredstva, znanstveno-stručna predavanja nisu se niti jednom naglašeno osvrtala na tu činjenicu. U posebnom predavanju istaknuta su istraživanja na razvojnom programu za proizvodnju nove generacije mikotoksinskih adsorbensa (Alltech Mycotoxin Management Program ili MMP). Zaključno, naglašena je potreba primjerene kontrole i primjena HACCAP sustava u cijelom hranidbenom lancu kao preduvjet za uspješnu prevenciju trovanja mikotoksinima i direktnih i indirektnih šteta koje oni uzrokuju u ljudi i životinja.

Također je razmatrana potreba revizije legislative o dopuštenim količinama mikotoksina u krmivima odnosno zakonskih limita s obzirom da dosadašnji kriteriji ne uzimaju u obzir istodobnu prisutnost nekoliko mikotoksina, njihovo moguće sinergističko ili aditivno djelovanje te „maskirane“ oblike pojedinih toksina.

S. Pepeljnjak

Galerija slika


Zanimljivosti

16.08.2018. Novosti Zanimljivosti
The urinary microbiome associated with bladder cancer
An international group of scientists led by dr. Terzić, including Croatian microbiological society member dr. Viljemka Bučević Popović as a first author, have recently published a paper on the association of urinary microbiome and bladder cancer.
16.06.2018. Zanimljivosti
For The First Time, Scientists Have Caught Bacteria “Fishing” For DNA From Their Dead Friends
Bacteria are slippery little suckers. They evolve rapidly, developing resistance to antibiotics and therefore becoming increasingly difficult to deal with. Now, for the first time, researchers have caught on film one of the mechanisms the microbes use for this speedy evolution.
Izdavaštvo

Moćni mikrobi – prikaz knjige Mighty Microbes – The Amazing World of Microorganisms

Skupina znanstvenika i popularizatora znanosti iz Nizozemske se s ovom idejom pozabavila kroz fundaciju Microcanoni, nizozemsku inačicu projekta naziva „Što doista trebate znati o mikrobiologiji“ još 2011. Ta verzija prezentirana je i u amsterdamskom muzeju Artis Micropia, a djelo na engleskome čiji vam prikaz donosim je korak dalje koji je ova skupina ljudi poduzela u ulozi urednika knjige s naslovom Mighty Microbes i podnsalovom The Amazing World of Microorganisms. Osmislili su građu podijeljenu u devet tematskih cjelina, a unutar svake je pet do deset poglavlja (tema) za koje su kao autore ili suautore odabrali znanstvenike koji su sudjelovali u ključnim otkrićima ili su istaknuti stručnjaci u tom području.

Naruči Više


Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Ovaj sveučilišni priručnik napisalo je petnaestak autora iz desetak visokoškolskih ustanova iz Zagreba i Rijeke, a sadržaj je podijeljen u petnaest, slikama bogato ilustriranih poglavlja u kojima su opisane i obrađene različite bakteriološke, virološke, mikološke, imunološke i molekularno-biološke metode koje se upotrebljavaju u općoj mikrobiologiji koja se studira na nizu različitih fakulteta i visokih škola.

Naruči Više


Postani član HMD-a

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Postani član

Šaljite nam novosti

Novosti i zanimljivosti nam šaljite na urednik@hmd-cms.hr.

Skupovi HMD-a

CESAR 2018

Date: 19-22 September 2018

Venue: Sveti Martin na Muri, Croatia

It is our great pleasure to invite you to the 6th Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance, CESAR2018.

CESAR 2018 Deadlines extended!

Abstract submission deadline:
June 24, 2018

Early registration fee payment:
July 15, 2018

Decision on abstract acceptance as poster/oral presentation:
July 6, 2018

View all important dates

Posjeti web stranicu


Arhiva skupova

Ostali skupovi

XXV EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry

Date: 2-6 September 2018

Venue: Ljubljana, Slovenia


The 14th Congress of Microbiologists in Bulgaria with International Participation

Date: October 10th - 13th, 2018

Venue: Hisarya, Bulgaria


Balkan Fungus 2018

Date: September 13th - 15th, 2018

Venue: Timisoara, Romania


John Innes – Ruđer Bošković Summer Schools on Applied Molecular Microbiology – “Microbial Specialised Metabolites: From Genome to Molecule”

Date: September 8th-16th, 2018

Venue: Dubrovnik, Croatia