Moćni mikrobi – prikaz knjige Mighty Microbes – The Amazing World of Microorganisms

13.02.2011. Izdavaštvo

(urednici: J. v. Doorn, J. Luirink, J. v. d. Oost, B. Oudega, L. Robertson, H. Smit, P. Willemsen) MicrocanonFoundation/StischingMicrocanon, the Netherlands, 2017

Mikrobi su moćni. Mi koji poučavamo mikrobiologiju ili se bavimo znanstvenim istraživanjima u ovom području to dobro znamo, ali svejedno volimo poduprijeti tvrdnju citirajući velikana Pasteura koji je to spoznao još davno u osvitu mikrobiologije. Ideja da okom nevidljiva bića određuju kako živimo i umiremo, što se zbiva u okolišu i kako evoluira život na planetu prevelika je da bi se mogla iscrpiti u oskudnim kurikulskim cjelinama pa čak i u sveučilišnim studijima koji uključuju mikrobiologiju. Ona se također neprestano proširuje novim otkrićima koja dokazuju koliko je mikrobna globalna mreža razgranata, povezana i bogata jedinkama za koje donedavno nismo ni znali da postoje, a kamoli o njihovom utjecaju na naš planet i živote. Zato je svaka stručna knjiga, film, predavanje ili multimedijski sadržaj dobrodošao dodatak u promicanju ove ideje.

Skupina znanstvenika i popularizatora znanosti iz Nizozemske se s ovom idejom pozabavila kroz fundaciju Microcanon, nizozemsku inačicu projekta naziva „Što doista trebate znati o mikrobiologiji“ još 2011. Ta verzija prezentirana je i u amsterdamskom muzeju Artis Micropia, a djelo na engleskome čiji vam prikaz donosim je korak dalje koji je ova skupina ljudi poduzela u ulozi urednika knjige s naslovom Mighty Microbes i podnaslovom The Amazing World of Microorganisms. Osmislili su građu podijeljenu u devet tematskih cjelina, a unutar svake je pet do deset poglavlja (tema) za koje su kao autore ili suautore odabrali znanstvenike koji su sudjelovali u ključnim otkrićima ili su istaknuti stručnjaci u tom području. Tekst je doista sveobuhvatan pa ćete tako na ovo mikrobiološko putovanje krenuti iz evolucijske prošlosti Zemlje i uloge mikroba u njoj. Upoznat ćete uz mikrobiološku povijest, osnove molekularne genetike, evolucije i ekologije, a završiti čitajući o najbitnijim novim mikrobiološkim otkrićima. Ona uključuju revoluciju u sekvenciranju DNA koju je donijela primjena sekvenciranja sljedeće generacije, stvaranje prvih sintetskih oblika živoga kroz dizajniranje bakterije s minimalnim genomom i tehnologije koju omogućuje sistem CRISPR-Cas. Knjiga naravno obuhvaća i mnoge poznate cjeline koje se nalaze u sadržajima naših školskih udžbenika i sveučilišnih kolegija. Zgodan je to vodič za studente koji se prvi puta susreću s ovim temama. No kako su te poznate teme obogaćene originalnim arhivskim materijalima, anegdotama, slikovnim prilozima i podacima iz najnovijih istraživanja, dobivaju svježinu te će ih rado iznova pročitati i nastavnici i svi oni koji se već dugo bave njima.

Obrađeni su svi tipovi mikroba uključujući arheje, bakterije, gljive i njima slične organizme, viruse i eukariotske organizme poput mikroskopskih alga. Specijalisti će vjerujem biti zadovoljni zbog dobrog omjera bazičnih informacija potrebnih za razumijevanje određene teme, novih informacija, ali i prezentacije izazova i nerazriješenih pitanja specifičnih za neko područje. Autori to često čine kroz ilustrativne slike, intrigantne naslove i podnaslove poput: „Who’s your (archeal) daddy?“, „Lactic acid bacteria: Cash cows of microbiology“, „Why is so difficult to find a cure or vaccine to HIV?“. Također, jasno se prepoznaje tendencija integracije različitih tema i mikrobioloških subdisciplina što je zanimljivo u svakodnevnom životu, ali i u javnom zdravstvu, napretku industrije, razvoju održivih odnosno zelenih tehnologija, te daljem razvoju znanosti općenito. Ujedno, važno je što ovo kao i mnoga suvremena mikrobiološka izdanja ruše još uvijek u javnosti ustaljenu paradigmu o mikrobima, samo kao uzročnicima bolesti.

Usprkos zvučnim imenima „visoke znanosti“, uključujući i jednog Nobelovca, tekst je pisan razmjerno jednostavnim jezikom, sadržava osnove za razumijevanje svake teme, njenu razradu kroz najvažnije primjere, izvrsne shematske prikaze, znanstvene prijepore i zanimljiva pitanja o budućnosti. Iako je ova edicija orijentirana prema popularizaciji mikrobiologije, a živopisne korice, slike i format bi mogli privući i djecu, vjerojatno će je najbolje moći iskoristiti studenti koji već imaju osnovna mikrobiološka znanja, te stručnjaci, znanstveni publicisti i nastavnici koji djeluju na svim edukacijskim razinama. Za prosječne čitatelje knjiga će biti zanimljiva i privlačna no zahtijevat će malo napora, dijelom zbog engleskog jezika na kojem je pisana, odnosno kompleksnosti tema i obuhvata velikog područja. U svakom slučaju, ovo je poduhvat iznimno vrijedan pažnje, a za naše mikrobiologe i studente nadam se inspiracija za neke buduće akcije i projekte.

 

Prof. dr. sc. Dijana Škorić,

Predsjednica Virološke sekcije HMD-a i

Redoviti profesor na Zavodu za mikrobiologiju Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu

 

Knjiga će se moći nabaviti putem Hrvatskog mikrobiološkog društva javljanjem na adresu info@hmd-cms.hr. U redovitoj prodaji cijena joj je približno 40,00 € no najavljena nam je mogućnost da je za zainteresirane kolege, osobito članove Društva možemo nabaviti uz primjereni popust.
Projekt "U Društvu mikroba"

Osnovna svrha projekta je doprinijeti uvođenju, razvoju i održivosti programa društveno korisnog učenja na fakultetima. Više o projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Zanimljivosti

13.09.2018. Zanimljivosti
Probiotics are mostly useless and can actually hurt you
Probiotics are living micro-organisms that are taken by millions of people to boost their microbiome or to restore their gut ecosystem after a dose of antibiotics. Yet questions remain about whether they actually work.
16.08.2018. Zanimljivosti
The urinary microbiome associated with bladder cancer
An international group of scientists led by dr. Terzić, including Croatian microbiological society member dr. Viljemka Bučević Popović as a first author, have recently published a paper on the association of urinary microbiome and bladder cancer.
Postani član HMD-a

Cilj Društva je okupljanje mikrobiologa i stručnjaka srodnih struka s ciljem unapređenja svih grana mikrobiologije.

Postani član

Šaljite nam novosti

Novosti i zanimljivosti nam šaljite na urednik@hmd-cms.hr.

Skupovi HMD-a

Power of Microbes in Industry and Environment 2019

Date: May 15th to 18th 2019

Venue: Sveti Martin na Muri, Croatia

It is our great pleasure to invite you to the symposium “Power of Microbes in Industry and Environment 2019”, which will be held in Sveti Martin na Muri, Croatia from May 15th to 18th 2019. This symposium which covers all important topics of applied microbiology is already the sixth in a row, starting with the […]

Posjeti web stranicu


Arhiva skupova

Ostali skupovi

18th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology

Date: 3-5 July, 2019

Venue: Budapest, Hungary


28th Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology with international participation

Date: 18-21 September, 2019

Venue: Tatranské Matliare, Slovak Republic


8th Congress of European Microbiologists – FEMS 2019

Date: 7-11 July 2019

Venue: Glasgow, Scotland


Izdavaštvo

Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Ovaj sveučilišni priručnik napisalo je petnaestak autora iz desetak visokoškolskih ustanova iz Zagreba i Rijeke, a sadržaj je podijeljen u petnaest, slikama bogato ilustriranih poglavlja u kojima su opisane i obrađene različite bakteriološke, virološke, mikološke, imunološke i molekularno-biološke metode koje se upotrebljavaju u općoj mikrobiologiji koja se studira na nizu različitih fakulteta i visokih škola.

Naruči Više


Veterinarska imunologija

Radi se o vrhunskoj literaturi za potrebe visokoškolske nastave iz veterinarske imunologije. Knjiga je svojim sadržajem namijenjena prvenstveno studentima, ali i veterinarima u praksi i nastavnicima. 
(Iz recenzije)

Naruči Više


Veterinarska klinička imunologija

Iako je riječ o sveučilišnom udžbeniku, knjiga je po svom sadržaju i opsegu namijenjena i kolegama veterinarima koji rade u praksi, ponajprije onima koji se u svagdašnjem radu bave tzv. malom praksom.

Naruči Više


Moćni mikrobi – prikaz knjige Mighty Microbes – The Amazing World of Microorganisms

Skupina znanstvenika i popularizatora znanosti iz Nizozemske se s ovom idejom pozabavila kroz fundaciju Microcanoni, nizozemsku inačicu projekta naziva „Što doista trebate znati o mikrobiologiji“ još 2011. Ta verzija prezentirana je i u amsterdamskom muzeju Artis Micropia, a djelo na engleskome čiji vam prikaz donosim je korak dalje koji je ova skupina ljudi poduzela u ulozi urednika knjige s naslovom Mighty Microbes i podnsalovom The Amazing World of Microorganisms. Osmislili su građu podijeljenu u devet tematskih cjelina, a unutar svake je pet do deset poglavlja (tema) za koje su kao autore ili suautore odabrali znanstvenike koji su sudjelovali u ključnim otkrićima ili su istaknuti stručnjaci u tom području.

Naruči Više